"Ježiš Kristus sa nám stal cestou" (Klárin testament verš 5)

Ježiš je centrom nášho života. Všetky naše dary, úlohy, všetka naša modlitba, skutok i náš život sú nasmerované na neho. Bývame v jeho dome. (Žalm 84,5). Ježiš raz vstúpil do nášho života a odvtedy bola túžba, žiť úplne pre neho stále silnejšia, až nás voviedol do jedného spoločenstva, kde sa ho pokúšame každodenne hľadať, milovať, slúžiť mu.

U Kláry to tiež nebolo inak. Jej spolusestry dosvedčujú v procese jej svätorečenia, ako našla svoje povolanie. "Beatrice povedala, že keď svätý František počul o jej svätosti, viackrát ju navštívil, aby sa s ňou porozprával, a to tak pôsobivo, že panna Klára súhlasila s jeho rečami, odvrátila sa od všetkých pozemských vecí a tak rýchlo, ako len mohla šla, aby slúžila Bohu." (ProKl 12,4)

Na tejto stránke nech sa podľa možnosti podarí niečo podobné: Nech sa svedectvo o Ježišovi tak dotkne sŕdc a duší, aby Ježiš do nich mohol vôjsť. To je to najlepšie, čo kedy môžeme ľuďom darovať.Prikázanie lásky

Milujem ťa takého, aký si; miluj seba samého takého, aký si; miluj ma taký, aký si; miluj takých, akí sú.