Klára z Assisi

Kto bola sv. Klára? Ako žila? V akom prostredí vyrastala? Čo formovalo jej vieru? Je mnoho otázok ohľadom tejto ženy, o ktorej niektorí jej znalci tvrdia, že by mohla byť vyhlásená za učiteľku cirkvi, keby sa nám od nej zachovalo viac spisov. Ale to, čo od nej máme stačí, aby sme spolu s ňou spoznali Toho, na ktorom Kláre jedine záležalo - Ježiša Krista. Pretože táto jej láska ju urobila ešte počas jej života známou po celej Európe - čo siaha dokonca i cez takmer 8 storočí! 

Na tejto stránke sa pokúsime sv. Kláru predstaviť, a porozumieť jej ceste nasledovania Krista.

Socha sv. Kláry v našej kapitulnej miestnosti

Rodný dom sv. Kláry

Rodný dom sv. Kláry

Bazilika st. Chiara - Habit sv. Kláry

Bazilika st. Chiara - Vlasy sv. Kláry

Bazilika st. Chiara - Hrob sv. Kláry