Spisy sv. Kláry a Texty o sv. Kláre a sv. Anežke online

Spisy sv. Kláry
Anežka


Knihy o sv. Kláre z Assisi - vydavateľstvo Serafín

Františkánske pramene I. Spisy sv. Františka a sv. Kláry z Assisi

Obsahuje súbor Spisov sv. Františka a sv. Kláry. Kniha obsahuje: Biografiu sv. Kláry od Tomáša z Čelana, Klárine listy sv. Anežke Pražskej, list Ermentrúde z Brügge, Regulu sv. Kláry, Testament sv. Kláry, Požehnanie sv. Kláry a cirkevné a iné dokumenty vzťahujúce sa k životu svätej z Assisi.


František a Klára z Assisi - Ikona a slovo priateľstva

Autor Jesus Sanz Montes popisuje priateľstvo svätých z Assisi a jeho význam pre ich životy a spiritualitu.


Osobnosť Kláry z Assisi. Psychologická štúdia

Autor Roberto Zavalloni venuje toto dielo osobnosti Kláry z Assisi a jej miestu vo františkánskej spiritualite. Je to vynikajúce dielo, v ktorom autor berie do úvahy výsledky františkánskeho bádania. Dielo nesklame nikoho, kto sa chce do hĺbky oboznámiť s osobnosťou sv. Kláry, alebo svoje vedomosti rozšíriť. Klára tu konečne dostáva svoj vlastný, originálny profil a vážne miesto vo Františkovom živote.


Chválospev na Kláru z Assisi

(List sestrám klariskám). Každoročne dostávame list od generálneho ministra rovnako ako klarisky na celom svete. Knižné vydanie listu bývalého ministra bratov, Giacoma Biniho približuje osobnosť i spiritualitu sv. Kláry v príjemnej, nenáročnej a bratskej forme.


Životodarné umieranie

(k 750-výročiu smrti sv. Kláry) od Herberta Schneidera.

Spisy sv. Kláry, hlavne proces svätorečenia nám približujú Kláru vo veľmi intímnom období jej života - zomierania. Táto svätá dokázala túto ťažkú skúšku zvládnuť tak majstrovsky, že môže byť sprievodkyňou a učiteľkou nám všetkým.


Anacleto Iacovelli: Život svätej Kláry z Assisi

Knihy v Nemeckom jazyku


Klara-Quellen

Kompletné najnovšie vydanie všetkých spisov sv. Kláry a literatúry o nej z 13. a 14. storočia. Vydavateľmi sú: Johannes Schneider a Paul Zahner. Príspevky poskytli početní autori.


Leben und Schriften der heiligen Klara von Assisi

Von: Engelbert Grau und Marianne Schlosser; Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2001; ISBN 3-7666-2068-1

 

 

Sammlung sämtlichen Schriften von oder über die hl. Klara von Assisi in einer sehr bekömlichen Übersetzung. Auch die Latein-Version ist vorhanden. Das Buch enthält den Heiligsprechungsprozess von Klara von Assisi, ihre Biographie von Tomaso von Celano, Briefe von Klara an Agnes von Prag, Brief an Ermentrudis von Brügge, Regel der hl. Klara, Testament der hl. Klara, Segen der hl. Klara und kirchliche und andere Dokumente bezüglich des Lebens der Heiligen von Assisi.


Leben und Schriften der heiligen Klara von Assisi

Dietrich-Coelde-Verlag 1997; ISBN 3-87163-226-0

 

 

Sammlung sämtlichen Schriften von oder über die hl. Klara von Assisi.


Leben und Schriften der heiligen Klara von Assisi

Als 2. Band der Franziskanischen Quellenschriften Dietrich-Coelde-Verlag Werl 1960

 

 

Die erste Version der kompleten Schriften der hl. Klara in Deutscher Sprache.


Klara von Assisi - Zwischen Bettelarmut und Behziehungsreichtum. Beiträge zur neuen deutschsprachigen Klara-Forschung

Hrsg. von Berd Schmies: Franziskanische Foschungen 51. Band. Aschendorff Verlag GMBH, Münster 2011; ISBN 978-3-402-18687-9

Eine Sammlung der bisherigen modernen Forschungsberichte zur Person de hl. Klara. Wer ein Klara-Kenner werden will, wird in diesem Buch außer ihrer Schriften alles finden, was sein Herz begehrt ;-)


Klara von Assisi - Licht aus der Stille. Zu ihren Briefen an Agnes von Prag

Von Edith van den Goorbergh und Theo Zweerman. Verlag Butzon and Bercker, Kevelaer, 2001; ISBN 3-7666-2070-3

Eine Fachkundige Auslegug der Briefe Klaras an Agnes von Prag. Ein gutes Handbuch für alle, die den Reichtum in Klaras Briefe entdcken möchten.


Chiara Augusta Lainati: Svätá Klára z Assisi

(S krátkym životopisom sv. Anežky Pražskej); Vydavateľstvo Serafín

Starší životopis sv. Kláry s niekoľkými dôležitýmy prvkami jej spirituality.


Marco Bartolli: Klara von Assisi – Die Geschichte ihres Lebens.

Dietrich-Coelde Verlag 1993; ISBN 3-87163-192-2

 

Eine ausführliche ältere Biographie (aus dem Jahre 1989) der heiligen Klara mit historischen Hintergründen ihres Werdegangs. Ein fast klassisches Klara-Buch. Enthält teilweise bereits überholte Thesen aus der Klara-Forschung.


Anton Rotzetter: Klara von Assisi – Die erste franziskanische Frau.

Herder Verlag Freiburg im Breisgau 1993; ISBN 3-451-23076-3

 

Diese ausführliche Biographie betrachtet Klara im Umfang der ganzen franziskanischen Bewegung ihrer Zeit. Enthält viele Bezüge zum hl. Franziskus.


Martina Kreidler-Kos, Ancilla Röttger, Niklaus Kuster: Klara von Assisi, Freundin der Stille – Schwester der Stadt

Topos plus Verlagsgemeinschaft, Kevelear, 2005 ISBN: 3-7867-8561-9

 

 

Eine Biografie basiert auf den Ergebnissen der modernen Klara-Forschung mit spirituellen Auslegungen und Denkanstößen für das heutige Leben der Leser.


Gewagtes Leben. 800 Jahre Klara und ihre Schwestern

(Hrsg. Martina-Kreidler-Kos, Ancilla Röttger). Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011; ISBN 978-3-451-33216-6

 

Dieses Buch enthält die Skizze des Lebens der hl. Klara sowie ihrer Persönlichkeit. Auch über ihre Mitschwestern und das Alltagsleben der gesamten Gemeinschaft wird hier einiges berichtet. Weiter begegnet uns hier die Geschichte der Klarissen – des Klarissenordens von Anfang bis heute. Es fehlen auch einige Einblicke in das Klarissenleben heute nicht, zum Wort kommen auch Klarissen aus verschiedenen Ländern mit ihren kleinen Artikeln zur Person Klaras oder zum Leben als Klarisse.


Heilige Klara von Assisi

Die Wunderbare Welt, Sadifa Media Verlag, ISBN 978-3-88786-380-7

Für Kinder. Ein kleines Heftchen mit Bildern und Erzählen von Klaras Leben.Modliť sa s Klárou


Herbert Schneider: Kontemplácia s Klárou z Assisi

Vydavateľstvo Serafín.

 

 

Knižôčka obsahuje kroky ku františkánskej kontemplácii podľa spôsobu sv. Kláry v jednoducho pochopiteľných krokoch. Je dobre členená, obsahuje i skice a obrázky ako pomôcky k trom krokom do hĺbky františkánskej charizmy.


Herbert Schneider: Mystický život s Klárou z Assisi

Vydavateľstsvo Serafín

 

 

Klára používa vo svojich spisoch veľa obrazov, pomocou ktorých zdieľa svoje skúsenosti s Kristom. I úseky jej života sú včlenené do týchto skúseností. Tak učí pozitívny pohľad a prístup ako duchovnú cestu k mystickému zjednoteniu sa s Ježišom Kristom. Táto cesta vedie k veľkému šťastiu, ktoré chce Klára sprostredkovať i druhým.


Modlíme sa s Klárou

Ramona Miller, Ingrid Peterson

Kniha opierajúca sa o život a spiritualitu sv. Kláry, vhodná na rozjímanie.


Publikácie v Nemčine

Martina Kreidler-Kos, Ancilla Röttger: Du, Herr, sei gepriesen. Beten mit Klara von Assisi.

SADIFA MEDIA Verlags GmbH, Kehl am Rhein; ISBN: 978-3-88786-453-8

 

 

Ein liebevoll gestaltetes Heftchen mit wunderschönen Bildern, Texten und Gebeten und einer Novene zur hl. Klara von Assisi.


Singen, beten, feiern mit Klara von Assisi

(Hrsg. von Helmut Schlegel). Dietrich Coelde-Verlag 1993; ISBN 3-87163-198-1

 

 

Ein wertvolles Büchlein mit Liedern, Gebeten und Meditationen nach den Texten der hl. Klara.


Beten mit Klara und Franziskus von Assisi

Éditions du Signe, Strasborug 1994

 

 

Ein kleines Heftchen mit den schönsten Gebeten und Gedanken der zwei Heiligen aus Assisi.


Klar(a)Text

Ein Heftchen mit meditativen Texten basiert an Klaras Worten, mit schönen Bildern als ein Weg-begleit-Heftchen für Unterwegs auf der Suche nach der eigenen Berufung.

Hrsg. Klarissenkloster Paderborn - hier auch zu bestellen.