Nič pre príliš zvedavých ;-)

Žijeme radi v ústraní a preto na našej stránke nenájdete veľa fotiek nás sestier alebo z našej klauzúry. A to je dobré - to k tomu patrí. Ježiš hovorí: "Keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. (Mt.6,1)

Pohľad na kostol z nášho refektória

Pohľad na naše obydlie na najvyššom poschodí

Naša klauzúrna kaplnka

Pri modlitbe breviára

V záhradnom lesíku

Historické fotky do roku 2014

Pohľad do kláštornej záhrady

Budova kláštora - pohľad zo záhrady

Vežička so zvonom

Tabuľa pri vchode

Fasáda

naše staré logo

Pohľad z vtáčej perspektívy 1

Pohľad z vtáčej perspektívy 2


Historické fotky z čias založenia