Začiatky

V Bohu začiatok! V Bohu koniec! Všetko v Bohu! Všetko pre Boha!

Novopostavenému kláštoru v Paderborne veľa Pánovho požehnania! Nech je a zostane tichým miestom sústredenia sa, vnútornej stíšenosti a modlitebný dom plný posvätenia, skutočná škola pravej kresťanskej cnosti a dokonalosti!

Paderborn, na sviatok navštívenia Panny Márie 1929 + Caspar Paderbornský Biskup.

"Začali sme síce veľké veci, ale ešte väčšie sú nám prisľúbené; udržujme tie prvé a vzdychajme za tým ďalšími!"

Münster Westfalen, 17. Február 1927

- Týmito slovami začína naša prvá kronika.

Náš kláštor, zasv§tený nanebovzatiu P. Márie, bol postavený na zelenej lúke. Kto by tomu dnes veril? Medzičasom sme obklopené rodinnými domami a nachádzame sa takpovediac uprostred mesta. Zaiste to pripomína i počiatky sestier v Assisi, keď sestry po smrti sv. Kláry opustili neistý kláštorík San Damiano mimo mesta, aby boli uprostred jeho obranných múrov v novom kláštore (Protomonasterio) chránené.

Ako ale prebiehalo prvé stretnutie sa Klarisiek s Paderbornskou diecézou? Nechajme prehovoriť zase kroniku:

"15. Augusta, na sviatok nanebovzatia Panny Márie, šli sestry za veľacteným biskupom, ktorý ich veľmi priateľsky privítal a udelil im povolenie založiť kláštor nášho rádu v Paderborne. Pretože Pán biskup náš rehoľný odev ešte nepoznal, spýtal sa po nejakom čase s účasťou, či sa matka predstavená zranila na brade. Keď táto odpovedala, že je to predpis pre nás, pousmial sa nad svojím omylom. Leď matka abatyša vyslovila potom svoju prosbu, zasvätiť novozaloženie tajomstvu nanebonzatia Panny Márie, odpovedala jeho milosť biskup radostne: "To je predsa výborné, dnes je práve nanebovzatej Panny Márie!"

Krátky pohľad na život klarisiek-koletíniek pred II. Vatikánskym koncilom


Položenie základného kameňa 19.3. 1925

4. Augusta 1926 - posviacka kláštora jeho excelenciou arcibiskupom Casparom Kleinom.

stromčeky v klauzúre rastú, konvent tiež

Vo farnosti Božského srdca Ježišovho pod vedením dôstojného pána farára Bernharda Strucka.

Prvá kronika

zdobenie na obale z kože

Prvá stránka denníka

Druhá stránka denníka

Tento kríž bol upevnený na lano zvonu, ktorým sa ohlásila návšteva na vrátnici.

Hovorňa

Mreža so závesom

Vstup do Klauzúry

Točňa, cez ktorú sestry prijímali dary a predmety do klauzúry.

Sestra vrátnička v klauzúre

Chórová mreža. Chór sestier bol od zvyšku kostola oddelený mrežou.

Pri svätej omši. Okienko slúžilo na prijatie sviatosti oltárnej.

Pohľad do chóru klauzúrových sestier.

Pohľad do klauzúrovej záhrady - a jediný vchod do záhrady zvonku. Sestra pred otvorom je tzv. vonkajšia sestra.

Prvé kláštoné pohrebisko na západnom cintoríne.Kronika

1921

Plány na novozaloženie v kláštore klarisiek - Münster

 

1924 28.11.

Prvý výkop na stavebnom pozemku

1925 19.03.

Slávnostné uloženie základného kameňa. Slávnosť viedol pán farár Struck, Farnosť najsv. srdca Ježišovho

1926 01.06.

Posvätenie malej kaplnky. - Od tohoto dňa sa dennodenne slávi svätá omša. Celebrujú bratia Františkáni. 

1926 19.6.

7 Klauzúrových a 3 vonkajšie sestry z Münsteru začínajú spoločný život klarisiek v Paderborne.

Od
1933

Sestry musia v kláštore pracovať pre vojsko. Kláštor nie je skonfiškovaný, lebo pre svoju chudobu nezodpovedá požiadavkam národných socialistov.

1945

Františkáni a Celitky, ktorých kláštory sú zbombardované, nachádzajú útočisko v našom kláštore, ktorý má len menšie škody.

Zriadenie vývarovne pre obyvateľov počas núdze.

1949

Stavba a posvätenie terajšieho kláštorného kostola a chóru sestier

1951

Prístavba južného krídla a nový vzhľad priestorov vrátnice

Od
1963

V dobe koncilu prechádza kláštor vnútornou obnovou (Spiritualita z prameňov, reforma liturgie, obnova konštitúcií rádu...)

1968

Posledný stavebný úsek: Krížová chodba sa uzatvára.

1973

Vstup do novozriadenej federácie nemecky hovoriacich klarisiek

1985

Obsiahla renovácia kostola a chóru sestier

1990-97

Prijatie mladých žien z Čiech a Slovenska, ktoré tu vrastajú do života klarisiek. Zriadenie kláštora a kostola klarisiek v Brne, ktorý bol posvätený v r. 1997. Jedna sestra z Paderbornu sprevádza mladé spoločenstvo ako predstavená.

1998

Posledné dve vonkajšie sestry sa sťahujú do klauzúry. Krídlo budovy, ktoré obývali sa prenajíma Clementínom - študentom bývalého kolégia Clemensa Hofbauera v Bad Driburgu

2000

Renovácia noviciátneho krídla

2006

80 rokov klarisiek v Paderborne

2014

Po 88 rokoch opúšťame náš kláštor, ktorý už nezodpovedal potrebám a veľkosti spoločenstva a sťahujeme sa ako konvent klarisiek do areálu sestier františkánok v Salzkottene.