Náš denný program obsahuje rozličné aspekty zdravého duchovného života. je tvorený tak, že ním staršie a slabšie sestry nie sú preťažené, ale i tak, aby bol dostatočne náročný pre mladé a silné sestry a bol im výzvou. Je vhodný rovnako pre ranné vtáčatá, ako i pre nočné sovy. ;-)

Dôležitým aspektom nášho povolania je askéza, ktorá z tohto programu nie je hneď zjavná. Môže mať totiž úplne rozličné podoby a každá z nás nájde spôsob, ktorý je pre ňu najvhodnejší: Skoré vstávanie, držanie tela pri modlitbe, striedmosť v jedle, uprednostnenie slabo vyhriatej cely, mlčanie alebo i znášanie bolesti a choroby vo vysokom veku... Náš denný program umožňuje postupné vrastanie do askézy a rozumný spôsob zaobchádzania s ňou. Askézou sa na vlastnej koži solidarizujeme s ľuďmi, ktorým chýbajú základné potreby pre život, teda s chudobnými a tak plníme časť nášho povolania: byť oporou krehkým údom Kristovho tela. (3.List Kláry Anežke, verš 8)

Denný program:

Pondelok - sobota

Voľný duchovný program* a hodinka čítania

6.30 Invitatórium,
ranné chvály

7.15 Svätá omša

8.00 Raňajky

8.30 Tercia

8.45 Pracovný čas

11.30 Hodinka čítania, Sexta, krížová modlitba, Anjel Pána, ticho

12.15 Obed

13.00  Voľný čas (zotavenie, šport)

14.30 Pracovný čas

16.00 Nona + Rozjímanie

17.00 Vešpery

17.30 Voľno

18.00  Večera s rekreáciou (okrem piatka)

V sobotu: voľný večer

19.00 Kompletórium

Silencium

Voľný duchovný program

---

V piatok: 19.00 Kompletórium + eucharistická adorácia do 20.00

---

*Voľný duchovný program: Duchovné čítanie (napr. životopisy svätých), lectio divina (rozjímanie sv. Písma), pobožnosť podľa výberu (ruženec, krížová cesta, novéna...), adoráciu (v kostole je neustála adorácia), štúdium (duchovných textov alebo františkánskych spisov).

Nedeľa

Voľný duchovný program

6.30 Invitatórium,
ranné chvály, tercia, voľný čas

7.45 Sv. Omša

 9.00 Raňajky s rekreáciou
(okrem adoračných nedieľ**)

Voľné predpoludnie

11.30 Hodinka čítania, Anjel Pána, Sexta

12.15 Obed

Voľné popoludnie, nona

17.00 Rozjímanie

17.30 Vešpery

18.00 Voľný čas

18.30 Večera s rekreáciou

19.30 Kompletórium

Silencium

Voľný duchovný program
---
** Adoračná nedeľa je vždy na prvú nedeľu v mesiaci, je to tichý deň duchovnej obnovy.Jeden deň každej sestry má obsahovať určité prvky. Mnohé z nich sú nesené celým spločenstvom, za niektoré je slobodne zodpovedná každá jednotlivá sestra. Každý deň má ponúkať rovnováhu medzi: Časmi prednášanej a tichej modlitby, práce, voľného času, spoločenstva, samoty a odpočinku. Náš denný program je napasovaný na naše služby a potreby, preto sa môže i z času na čas zmeniť.

Nie vždy sa nám podarí žiť podľa denného programu: Poriadok je pre človeka, nie človek pre poriadok. Najdôležitejšia je dobrá vôľa. A potom už len platí: Treba začať. Každý deň odznova.


Otázky k dennému programu

fold faq

Nie je denný program pritažký?

Ježiš hovorí: "Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.". (Mt 11,30) Ježiš hovorí o obidvoch: O bremene a o ľahkosti jeho nasledovania. O niečom, čo je ťažké, o výzve, ktorá nám pomáha rásť, ale ktorá je zároveň ľahká, lebo spôsobuje radosť. Oboje je dôležité: "Prísnosť" výzvy a radosť milosrdenstva, zhovievavosti. Keď je niečo nejakej sestre priťažké, keď jej chýba ľahkosť radosti, tak to má nechať, inak ju to bremeno len zlomí. Možno bude mať silu na to časom. A často je vlastná slabosť, ktorej musí a smie sestra vždy a znova ustúpiť tou najväčšou výzvou ;-).

Mám inú otázku: