O nás

Sme Klarisky, kontemplatívne rehoľné spoločenstvo sv. Kláry z Assisi (ordo Sanctae Clarae, OSC). Žijeme ako konvent v Salzkottene. Naše spoločenstvo bolo založené v roku 1926, Klarisky na celom svete od roku 1212. V jeseni 2014 sme opustili náš veľký kláštor v Paderborne, ktorý už nevyhovoval nášmu povolaniu. V sesterskom duchu bývame v materskom dome sestier Františkánok, kde sme si zriadili našu klauzúru. Spoločne so sestrami sme na sv. Omši a radi sa podieľame i na ich večnej adorácii. Pôsobíme najmä skrze život v modlitbe. Boh chce nám ľuďom byť blízko a my sme preň otvorené. Smie prebývať v nás v tichu, v modlitbe, vo všetkom, čo napĺňa náš každodenný život. Tak ho nosíme do sveta a k ľuďom, ktorí nás navštívia, ktorí dôverujú v silu modlitby vo svojich rozličných úmysloch. Naším spôsobom života konáme niečo, čo dnes pôsobí na mnohých exoticky, ale my sme presvedčené: Práve to je to, čo dnešný svet nesmierne potrebuje.

Naše spoločenstvo

pozostáva z deviatich sestier. Sr. Fidelis je najstaršia a je naša posledná vonkajšia sestra.


Naše logo

Naše logo vyjadruje naše povolanie: Kríž San Damiano, pred ktorým našiel František svoje povolanie a ktorý Klára celý svoj život rozjímala symbolizuje celú františkánsku rodinu. Klára nemôže žiť svoje povolanie sama, pri jej kláštore bývala malá komunita bratov, ktorí spoločenstvo zaobstarávali sakramentami a almužnami. Kontemplatívna vetva rádu potrebuje zázemie františkánskej rodiny a podporu mnohých dobrých ľudí, aby mohla plniť svoje povolanie.
Klára je v kríži. Skrze rozjímanie sa formuje v Krista, aby on mohol cez ňu byť prítomný vo svete a pôsobiť v ňom. Stred kríža tvorí eucharistia - Ježiš sa pre nás stáva chlebom - teda tým, čo denno-denne potrebujeme pre náš život tu i pre ten večný. Klára drží monštranciu s eucharistiou, a tak zrkadlí Krista navonok, k ľuďom. Jednou rukou chráni tento prevzácny poklad, je ochotná pre Ježiša obetovať všetko. Kiež je i pre Vás toto logo znamením Božej starostlivosti o nás, o ktorej svedčíme naším povolaním.


Patríme do federácie nemecky hovoriacich klarisiek

Každé spoločenstvo je samostatné, ale je medzi nami sesterská spojitosť. Vo federácii si navzájom pomáhame a organizujeme formačné semináre pre sestry každej vekovej skupiny. Navštívte stránku federácie tu...