Apoštolát modlitby

Podľa slov sv. Kláry sme povolané byť oporou krehkých údov sv. cirkvi... V našej modlitebnej prítomnosti chceme byť otvorené pre Vaše starosti a prednášať ich spolu s Vami Bohu v modlitbe. Ponúkame Vám i možnosť e-mailového kontaktu, kde nám môžete napísať svoj úmysel.


Aktuálne sprevádzame v modlitbe:

Projekt združenia saleziánov a spolupracovníkov strediska BA-Miletičova na podporu rodín.

Projekt Omnibus nemeckých bratov františkánov. Viac čítaj tu.

Vyslaných mladých misionárov misionárnej centrály bratov františkánov. Viac čítaj tu.

Novú etapu Adopcie na diaľku Live AID

Pravidelne sprevádzame Paderbornnskú Nightfever a modlíme sa za úmysly jej účastníkov. Viac čítaj tu.

Všetky Vaše osobné úmysly, ktoré nám zdôverujete.

Boh nech Vás láskyplne sprevádza, aby ste mali stále útočisko v jeho vôli!

E-mail Kontakt