Rehoľný odev v premenách času

Kedysi nosili už postulantky určitý druh rehoľného odevu. Dnes si zväčša ponechajú svoje civilné oblečenie až do obliečky.

Sv. Klára udáva toto pravidlo pre odev: "Pre lásku najsvätejšieho a najmilovanejšieho Dieťatka, zavinutého do chudobnučkých plienok a uloženého do jasieľ, a jeho presvätej Matky napomínam, prosím a povzbudzujem svoje sestry, aby sa stále obliekali do skromných šiat." (RegKl. II., 24)
V bazilike Santa Chiara v Assisi je vystavená Klárina Tunika, Habit a plášť. TU alebo TU môžete vidieť k tomu niekoľko obrázkov a Sem sa pozrite, ak chcete vzor na šitie.

Do II. Vatikánskeho koncilu sme nosili rehoľný odev podľa konštitúcií sv. Kolety z Korbie. Náš kláštor má svoj pôvod v jej reforme. Koleta detailne popísala, ako má vyzerať rehoľný odev. Tak mali byť napr.: "Čelo, obidve líca a brada z väčšej časti zakryté, aby nebolo vidieť celé tváre sestier."(Kol.Konšt. II,31)

Po II. Vatikánskom koncile boli vypracované nové konštitúcie a vrátili sme sa naspäť k jednoduchosti formy života sv. Kláry. I Odev bol zjednodušený.

Z dôvodu stále teplejších liet sme náš rehoľný odev v roku 2009 znova trochu zjednodušili, pričom sme ale zachovali strih nášho čierneho závoja. Nemožnosť priveľa vidieť vľavo či v pravo nám pomáha predovšetkým pri modlitbe a rozjímaní. Viac sa dokážeme koncentrovať a otvoriť Božej pôsobiacej milosti.

Hnedý hábit zostal stále ten istý: Strihaný v tvare kríža je symbolom toho, že sme si obliekli Krista a že ho nasledujeme i na jeho krížovej ceste. (Por Gal 3,27)

Cingulum - jednoduchý motúz si okolo bedier prepásal sv. František namiesto opaska. Opasok mal v stredoveku veľmi veľký význam: Určoval spoločenské postsavenie osoby, ktorá ho nosila, bol veľmi cenný a ritieri na ňom nosili pripevnený mešec s peniazmi. Týmto spôsobom chcel teda František ukázať svoju lásku k chudobe.

Zmysel  uzlov na cingule je neistý. Na raných zobrazeniach františkánskych svätých ich bolo niekedy veľmi veľa. Vychádza sa z toho, že boli uzly čosi ako zásoba v prípade, že sa motúz pretrhne. Až v oveľa neskorších časoch sa počet uzlov ustálil na tri a vysvetľujú sa ako znak pre tri rehoľné sľuby.
Rehoľný odev

Odev postulantiek do II.Vatikánskeho koncilu

Rehoľný odev klarisiek-Koletíniek

Rehoľný odev klarisiek po II. Vatikánskom koncile

Náš dnešný rehoľný odev