Rozličné povolania v rámci františkánsko-klariánskej spirituality.

V čase vyše 800-ročnej histórie františkánskeho hnutia sa vyvinuli rozličné cesty, ktorými sa dá toto povolanie žiť: 

- Nezáväzne - pre ľudí rôzneho veku, stavu. Majú snahu žiť frantiľkánsko-klariánske ideály tam, kde žijú - jednotlivo, ako rodina, v stretkách, skupinách. Tieto často vznikajú pri nejakých rehoľných spoločenstvách, ktoré ich trochu sprevádzajú. Informujte sa v spoločenstvách vo svojom okolí, alebo i u OFS.

- Kto sa chce pridať ku františkánsko-klariánskej ceste bez toho, aby musel zanechať svoj doterajší spôsob života, sa môže stať členom františkánskeho svetského rádu, OFS. Tu sú rozličné možnosti napojenia sa, môžete byť hosťom, prívržencom až po rádovým členom s doživotným sľubom. Tento sa skladá po období prípravy a preskúšania. Kontakt a všetky informácie nájdete tu: www.assisi.sk

- Kto sa chce stať členom františkánskeho, alebo klariánskeho spoločenstva, môže sa stať rehoľným bratom alebo rehoľnou sestrou vo františkánksej rodine. Prehľad rehoľných spoločenstiev nájdete tu: www.kvpzr.sk/adresar

- Naše povolanie Klarisky - OSC, ponúka dve rozličné doplňujúce sa možnosti:

Klauzúrová sestra žije v ústraní, aby bola v službe ľuďom duchom modlitby a kontemplácie pred Bohom. Klauzúrové sestry sú vyhľadávané i cez písomný kontakt, či rozhovor a tak sú oporou ľuďom v ich životných situáciách skrze prísľub a skúsenosť Božej dobroty

Vonkajšia sestra žije integrovane do spoločenstva, ale neskladá sľub klauzúry. Sprostredkúva kontakt medzi klauzúrovými sestrami a ľuďmi z vonku, napríklad na vrátnici. Môže chodievať i navštevovať ľudí, i sa dobrovoľnícky angažovať.

Keď spoločenstvo nemá žiadne vonkajšie sestry, preberájú klauzúrové sestry túto službu.