02.08.2015 08:10 Age: 3 yrs
Category: AktuellesNeu

2. August - sviatok Porciunkuly

Miesto pôvodu nášho povolania...


V doline pod mestom Assisi vznikla v rokoch 1569-1679 patriarchálna bazilika sv. Panny Márie anjelskej (Santa Maria delli Angeli). Ukrýva v sebe malý kostolík zvaný Portiuncula (kúsoček), bývalé benediktínske miesto z 9. storočia. Keď sem František na začiatku 12. storočia prišiel, bola Porciunkula obrastená lesmi, spustnutá, opustená, rozpadnutá. František ju opravil vlastnými rukami. Na tomto mieste mu Boh daroval spolubratov, vzniklo tu prvé bratstvo. Svoje slamené chatrče si postavili okolo kostolíka. Tu našiel a pochopil 25-ročný František svoje povolanie, a síce radikálny život podľa sv. Evanjelia v chudobe a v apoštoláte. Tu začala i cesta povolania sv. Kláry, ktorá sem prišla v noci zo 16.-17. Apríla 1212, aby sa zasvätila Bohu voľbou tej istej cesty nasledovania Krista, ako František. Tu slávili bratia svoje prvé "rohožkové kapituly" a odtiaľto boli vysielaní do celého sveta ohlasovať a činiť pokoj. Tu dostal sv. František v r. 1216 Porciunkula-Odpustok, po tom, ako on sám bol oslobodený na prímluvu Panny Márie od veľkého strachu pred svojimi hriechmi a od dlhoročného pokušenia. Napokon mu bolo cez víziu jedného spolubrata zjavené, že je toto miesto obzvlášť milé Panne Márii. Preto František vyprosil u Pápeža odpustky pre toto miesto, lebo si želal zdieľať i s inými, čo on sám na tomto mieste zažil: Že mu tu boli Bohom odpustené všetky jeho previnenia.

Keď sa blížila hodina Františkovej smrti, nechal sa priviesť do Porciunkuly. Zomrel nahý ležiac na holej zemi pri kostolíku. Miesto jeho úmrtia je dodnes zachované v tzv. Tranzitus-Kaplnke, ktorá sa nachádza priamo pri kostolíku Porciunkula.

Odpustky môžete získať od obeda 1. augusta do západu slnka 2. augusta vo všetkých františkánskych, kapucínskych, minoritských, klariských ale aj katedrálnych i farských kostoloch.