16.12.2014 06:31 Age: 4 yrs

Hľadanie príbytku


Pekný zvyk hľadania príbytku slávime toho roku spolu so sestrami františkánkami. Zvyčajnú formu, pri ktorej putujeme od cely k cele, kde hľadáme u sestier príbytok pre Máriu a jej dieťa, rozšírime teraz na celý materský dom. Mária nájde svoj nocľah v rozličných konventoch v dome, kde ju sestry s radosťou príjmu. 
Zvlášť tohto roku, keď je toľko veľa ľudí na úteku a hľadá strechu pod hlavou, je náš zvyk pripomienkou si všetkého ich strádania.

I Betlehemské svetlo, ktoré prišla do Salzkottenu vlakom, sme očakávali spoločne. V pekne pripravených vešperách na tému svetlo sme ho prijali s úctou. Betlehemské svetlo bude teraz v kostole i v našej klauzúrnej kaplnke svietiť až do Veľkého piatku.