11.01.2015 17:26 Age: 4 yrs

Sviatok krstu Pána


Krst Ježiša. Vlastne by to celkom stačilo... Ježiš sa radí medzi ľudí, ktorí chcú vo svojom živote čosi napraviť, čo sú si vedomí nejakej chyby... Stačilo by to na našu spásu. Ale Ježiš nechcel konať len symbolicky, chcel dať za nás všetko. A tak zvolil kríž. Ježiš je tou vodou krstu, Ježiš sám je utrpenie... Ježiš je východiskom z každej slepej uličky, v ktorej sa ocitáme...