18.01.2015 14:03 Age: 4 yrs

Jednotlivé kroky formácie


Je dobré, keď mladá žena, ktorá sa vyberie cestou nasledovania Krista v našom ráde, pred sebou vidí určitú cestu, smerovky, podľa ktorých sa môže orientovať. Každá cesta nemá len jeden cieľ, ale aj viaceré čiastočné ciele. Tak i cesta vrastania do nášho povolania. Na stránke "povolaná" sa môžete dozvieť o tom viac.