02.02.2015 09:47 Age: 4 yrs

Adopcia povolania - projekt pri príležitosti roku zasväteného života


Sviatok "Obetovania Pána" - a "deň zasväteného života" má v "roku zasväteného života" zvláštny dôraz. Pri tejto príležitosti sme pripravili nový projekt "adopcie povolania".

Pomocou "adopcie povolania" môžete urobiť viac, ako sa všeobecne modliť za duchovné povolania. Môžete modlitbou a skutkom sprevádzať konkrétneho človeka na ceste hľadania jeho povolania. Staňte sa "patrónom" alebo "patrónkou" pre budúcu rehoľnú sestru, rehoľného brata či kňaza. Modlite sa za niekoho, kto sa bude modliť za Vás!

Naša ponuka sa chce stať darom a pomocou predovšetkým vám, ktorí hľadáte svoje povolanie. Ak premýšľate nad nasledovaním Krista v duchovnom povolaní, môžete sa u nás prihlásiť a prijať "patróna či patrónku" na ceste svojho povolania. "Tak, nesúc navzájom bremeno lásky, ľahšie naplníme Ježišov zákon"; píše sv. Klára :-).

Srdečne pozývame na projekt "Adopcia povolania", pre ktorý sme vytvorili vlastnú stránku:http://klarissen-paderborn.wix.com/adopcia-povolania