24.05.2015 19:42 Age: 4 yrs

Turíce


Bol to nález v internete, ktorý nám dnes pomohol prežiť Turícew: Dary Svätého Ducha podľa Bonaventúru.

Jednotlivé pojmy sme napísali na farebný papier a vystrihli. Potom sme sa spoločne pri rekreácii pokúsili ich ku sebe navzájom znova priradiť.

Táto úloha nebola vôbec ľahká, ako sme zistili. Na Fotkách je to vidno.

Červená - dary Ducha Svätého
Modrá - jednotlivé vety z Otčenáša
Svetlozelená - ktoré cvičenie dar uľahčuje
Tmavozelená - ktoré neresti sú proti danému daru
Oranžová - ktorá čnosť pôsobí spolu s daným darom
Ružová - v čom sa dar naplňuje

Iba pri dare sily sme boli silné - a neurobili sme žiadnu chybu. V ostatných prípadoch sme sa dosť pomotali :-) Vyskúšajte to tiež!

Riešenie:

Dar: 1. bázeň, 2. zbožnosť, 3. vedomosť, 4. sila, 5. rada, 6. rozum, 7. múdrosť.

Dar je objektom v Otčenáši: 1. posväť sa meno tvoje, 2. príď kráľovstvo tvoje, 3. buď vôľa tvoja, 4. chlieb náš každodenný daj nám dnes, 5. odpusť nám naše viny, 6. neuveď nás do pokušenia, 7. zbav nás zlého

Dar uľahčuje cvičenie sa v: 1. vášnivej schopnosti v šťastí, 2. láske voči blížnemu, 3. rozumovej schopnosti konania dobra, 4. schopnosti poradiť si s ťažkosťami, 5. rozumovej schopnosti vyberať si dobro, 6. rozumovej schopnosti rozjímania nad pravdivým, 7. láskyplnom snažení sa priblížiť sa Bohu

Protipólom daru je: 1. pýcha, 2. závisť, 3. hnev, 4. lenivosť, 5. lakomstvo, 6. obžerstvo, 7. smilstvo

Dar spolupôsobí s: 1. miernosťou, 2. spravodlivosťou, 3. múdrosťou, 4. mravnou silou, 5. nádejou, 6. vierou, 7. láskou

Dar sa napĺňa v: 1. chudobe v duchu, 2. dobrote a miernosti, 3. dare sĺz, 4. hlade a smäde po spravodlivosti, 5. milosrdenstve, 6. čistote srdca, 7. pokoji.