11.08.2015 08:20 Age: 3 yrs

Slávnosť sv. Kláry 2015


Slávnosť sv. Kláry po prvýkrát na našom novom pôsobisku sme oslávili včera a dnes spolu so sestrami františkánkami v peknej a dôstojnej liturgii. Svedectvo života sv. Kláry je neutíchajúcim posolstvom o láske Krista k duši a výzvou odpovedať na túto lásku nasledovaním Krista v každodennom živote. Požehnaný sviatok sv. Kláry!