16.04.2017 09:27 Age: 1 yrs

Požehnané Veľkonočné sviatky!


Z čoho čerpal Ježiš silu - cez celé svoje utrpenie? Bola tam len priazeň Otca, ktorú rozjímame a vyznávame v Najsv. Trojici: Otec miluje Syna s takou rozhodnosťou života a Syn Otca tak existenciálne, že z toho vzrastá sila Ducha Svätého.

Táto nekonečná priazeň ho zaiste niesla. A ňou prijíma Otec Syna po strašnom utrpení znova do svojho náručia, vzkrieseného, povolaného do života skrze Ducha Svätého.

Nekonečná otcovská priazeň. Nie ďaleko od nás, ale dnes! Sme do nej včlenení pre našu spásu...

Želáme Vám skutočne sväté Veľkonočné sviatky, dotyk Svätého Ducha silou milosti, ktorá nám prináša život, dnes!