25.12.2017 15:48 Age: 300 days

Vianoce


Každý Vianočný sviatok je deň milosti, v ktorom sa Boh vo všetkých liturgických sláveniach v našej cirkvi nanovo daruje. Božské dieťa hovorí: "Poď!" Poď, ideme do Betlehema... Tým nemyslí v prvom rade dať sa na cestu do kostola či na púť alebo do ticha. Myslí tým: nechať všetky prekážky, nedôveru a strach v našom vnútri premilovať jeho bezbrannou láskou, aby ono samo, Slovo, tam našlo miesto: chudobné a teplé ľudské srdce, ktoré mu daruje príbytok. Želáme Vám požehnané Vianočné sviatky! Vaše Klarisky zo Salzkottenu.