29.04.2018 17:51 Age: 175 days

5. Veľkonočná nedeľa


V dnešnom úryvku zo sv. Evanjelia sme rozjímali o krásnom obraze Ježiša ako viniča. (Joh 15,1-8)

..."Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť."...

Ježiš Kristus je vinič, ktorý je pevne zakorenený vo vinici Božej. My sme ratolesti. Burina, ktorá rastie zo zeme, ktorá je v zemi a aj na cestách, nedosiahne až k ratolestiam. Je úlohou viniča si s ňou poradiť, nenechať sa ňou zadusiť alebo napadnúť. Čo môže ohroziť ratolesti alebo plody, sú škodci, zlé počasie, alebo zranené spojenie s viničom. Aj tu je ratolesť sama od seba slabá na svoju obranu. Čo ale urobiť môže a nevyhnutne musí, je spojiť sa spolu s rastúcim ohrozením o to hlbšie s viničom, čerpať z neho z celej sily svoju životnú šťavu a nechať sa ním posilňovať, stávať sa zvnútra silnejším, odolnejším voči ťažkostiam z vonku. Veľký, šťavnantý strapec hrozna nie je možné tak ľahko ohroziť. Pokusy pomôcť mu z vonku postrekmi alebo genetickou manipuláciou alebo podobnými metódami možno prinesie pekne vyzerajúce hrozno, ale bude mu chýbať prirodzená, zdravá a príjemná chuť. Bude naopak mdlá a umelá... a dlhodobo prinesie škody na zdraví ako viniča, tak aj ľudí...