Chcem sa na niečo opýtať...

fold faq

Co je na reholnom živote najkrajšie?

Že smiem úplne patriť Kristovi :-)

fold faq

Ako sa dá nájst´to správne reholné spolocenstvo, ked´sa cítim byt´povolaná?

Nájsť správne spoločenstvo - táto otázka je veľmi dôležitá! Pretože Boh povoláva do konkrétneho spoločenstva! Najprv je asi dobré si ujasniť, ktorá spiritualita zodpovedá môjmu vnútru. Rada odporúčam prečítať si životopisy zakladateľov rádov alebo svätých rehoľníkov. Niečo človeka pri čítaní tak silno osloví, že jeho vlastné vnútro akosi samo "odpovie". Áno - môj vnútorný človek to vie, zažijem hlboko vo mne silné pohnutie. A potom príde túžba po niečom konkrétnom, ktorá sa stále zosilňuje.

Druhá možnosť je stretnutie sa. Veľa ľudí nájde svoje povolanie skrze rozprávanie rehoľníkov o ich spôsobe života. Alebo i skrze iných ľudí - niekto povie niečo, čo ma rovnako hlboko osloví, ako som to popísala vyššie, bez toho, aby o tom vedel... Napr. raz prestupovala na jednej stanici budúca Matka Tereza  a pri nastupovaní do iného vlaku počuje slová: "Žíznim!" Toto volanie sa opakovalo. Obrátila sa a videla žobráka, chorého človeka v Kalkate... A toto slovo: "Žíznim!" je presne identické s tým, ktoré volal Ježiš na kríži. A sestra Tereza vedela: Sám Ježiš ju týmto výkrikom povolal! Jej spolusestra počula a videla to isté, ale u nej toto volanie nemalo úplne žiadnu odozvu!

„Pane, daj, aby som bola dnes pozorná na Tvoje volanie! Daj, aby som rozoznala Tvoje smerovky a rozumela im! Veď ma Ty sám na ceste môjho povolania, ktoré mi chceš darovať. Túžim sa stať šťastnou a byť požehnaním pre druhých!"

- Tieto slová môžu ako malá ranná modlitba sprevádzať každý tvoj deň :-)

fold faq

Ktoré stránky reholného života sú najt´ažšie?

Ťažký je začiatok, pretože je to veľká zmena, na ktorú reaguje človek telesne, duchovne i duševne. Zrazu sa človek poznáva iný, ako sám seba zažíval pred vstupom, poznáva na sebe nové stránky... Toto je zároveň i veľmi cenná skúsenosť, pretože otvára našu ohraničenosť.

fold faq

Co je v reholnom živote najdoležitejšie?

Myslím si, že na túto otázku by odpovedala každá sestra inak. Ja si myslím, že je na rehoľnom živote najdôležitejšie stávať sa stále viac milujúcim človekom, žiť prípadne hľadať veľmi hlboký vzťah ku Kristovi, hľadať jeho tvár..

fold faq

Stávam sa pri vstupe zamestnankyňou cirkvi alebo rádu, alebo nezamestnaná, alebo ako je to?

Vstupom do spoločenstva som jeho členkou a jednoducho s ním a v ňom žijem. Podľa pracovného práva to beží ako výučná zmluva s našim kláštorom prípadne rádovým spoločenstvom. To zahrňuje, že sa beplatne zapájam do príslušných úloh spoločenstva, ono ale za mňa prevezme formáciu, stravu a pobyt a poistenia.

fold faq

Ked´ sa rodicom nedarí dobre, smiem ich navštívit´?

Téma rodičia je veľmi dôležitá! Keď rodičia nemajú žiadne iné dieťa, je sestra samozrejme povinná urobiť pre nich, čo môže.

Sú sestry, ktoré šli pravidelne navštíviť rodičov, keď boli ťažko chorí. Sú sestry, ktoré i niekoľko týždňov u rodičov bývali, aby im boli nápomocné. Nesmie to ale ohroziť ich povolanie. V každom prípade hľadáme dobré riešenie pri potrebe opatery chorých rodičov.

fold faq

Co presne znamená pojem chudoba: Máte vreckové, smie sa chodit´ ku kaderníkovi, aké drahé smie byt´oblecenie, ktoré nepatrí ku habitu? Kolko osobného vlastníctva je povolené - ako nábytok, knihy a pod.?

Pojem chudoba: Asi nad žiadnym iným pojmom sa neuvažovalo častejšie, ako práve nad týmto - a to zvlášť v našom františkánsky orientovanom ráde. Tak sa o to pokúsim i ja ;-)

Žijeme z toho, čo nám darujú ľudia. To nás zaväzuje, aby sme so všetkým zaobchádzali svedomite. Žiadna z nás tu "nesedí na kase". Preto: Keď niektorá sestra niečo potrebuje, môže to dostať. Skôr som si všimla, že sa tu peniaze neberú tak strašne dôležito. 

Každá sestra sa zapája do rozličných služieb v kláštore podľ svojich síl, nezištne, bez výplaty. Keď môžeme, pokúšame sa podporiť naše živobytie prácou v paramentike alebo šicej dielni, či zdobením sviečok alebo pomocou iných nadaní, ktoré jednotlivé sestry prinesú spolu so sebou.

 

Ku kaderníkovi smie postulantka ísť, keďže jej vlasy ešte vidno. Od noviciátu už kaderník nie je nevyhnutný :-D

Oblečenie: Od začiatku noviciátu nosíme všetky habit a na prácu pracovný odev. K tomu potrebnú bielizeň dostane každá sestra podľa potreby. I topánky dostane každá z nás, aké potrebuje. Nekupujeme luxus, ale záleží nám i na tom, aby sme kupovali veci za ich reálnu cenu.

Osobné vlastníctvo - knihy a nábytok...

Máme veľkú knižnicu. Každá sestra smie mať u seba i vlastné knihy. Pretože má náš kláštor dostatok nábytku, môže si každá sestra svoju celu zariadiť tak, aby sa v nej cítila dobre a spokojne. Tento nábytok ale nie je žiadnym osobným vlastníctvom Sv. Klára varuje pred tým, aby sme prijali hocičo z majetku kandidátky. Je to veľmi múdra rada na základe skúseností. My sme totiž veľmi ľahko náchylní volať veci "moje" a na nich lipnúť.

fold faq

Co sa stane s mojimi peniazmi po vstupe?

Kláštor neprijíme nič z vlastníctva kandidátky. Svoje konto môže naďalej vlastniť (a vzhľadom na dnešnú situáciu to i odporúčame), ale nemôže s ním zaobchádzať. Svoj hmotný majetok ale má predať, pretože povinnosti voči napr. imobíliám, či autu alebo iným predmetom by jej stáli v ceste. Vstup by mal byť už jasným medzníkom.

fold faq

Ako je to so športom v klauzúre? Plávanie, byciklovanie, jogging iba ako oddych? Alebo to smiem robit´ iba v kláštore?

Šport - vešmi dôležitá otázka!!! Určité vyváženie zväčša pokojného držania tela (pri modlitbe alebo spoločených chvíľach sestier) sa dostaví napr. prácou v záhrade. Preto je záhrada dôležitým komponentom kontemplatívnyhc kláštorov. Pretože to ale nestačí, máme tu i posilňovacie prístroje.

Z času na čas potrebuje každá sestra i zotavenie. Toto je pevne zakotvené i v našich konštitúciách (pravidlách života). Takže smie každá sestra, keď je to nutné, ísť niekam na zotavenie.

fold faq

Ako to v postuláte funguje so zamestnaním? Asi nemôzem nadalej pracovat´ v mojom doterajšom zamestnaní.

Postulát je u nás začiatkom kláštorného každodenného života so všetkým, čo k tomu patrí... :-) Navonok sa deň jednej postulantky nerozlišuje odo dňa nejakej sestry s večnými sľubmi. Pracuje v rozličných úlohách a podľa svojich možností sa zúčastňuje na modlitbe v chóre a na spoločnom programe. Vstup teda znamená, že kandidátka úplne zmení podmienky svojho doterajšieho života. K tomu patrí i zrušenie pracovného pomeru. Toto dnes nie je vôbec ľahkým krokom, preto pred postulát vkladáme kandidatúru - je to vlastne celý čas prvých kontaktov až po rozhodnutie sa.

fold faq

Myslím si, že spolocenstvo môže pôsobit´ povzbudzujúco, ale je to tak i v skutocnosti?

Áno! Často zisťujem, ako ma spoločentsvo nesie! Vždy znova sa nad tým čudujem, ako ma moje spolusestry znášajú. Aj keď niekedy zareagujem nesprávne a ukáže sa viac z môjho temperamentu ;-) mi sesty nechajú priestor a nezazlievajú mi to. Jednoducho povedané: Nesieme a znášame navzájom naše chyby a slabosti - a profitujeme i z našich silných stránok... Ale často nie je jednoduché žiť v spoločenstve. Pretínajú sa tu dva aspekty: ono zastupiteľstvo a vzájomná opora.

fold faq

V prípade, že dostene sestra pochybnosti: Môže o tom s niekým hovorit´, alebo je to nieco, co si musí sama vyriešit´s Bohom?

 

Každá sestra môže mať duchovného vodcu, môže to byť i iný, ako náš spovedník. Nie sme expertky, my tiež bojujeme s tým, čo nám prinesie náš život, naša nátura, náš temperament ;-), naša životná cesta. Preto potrebujeme i my často pomoc. Je zaujímavé, akým ľudským sa človek v kláštore zažije a spozná :-)

 

fold faq

Život v kontemplatívnom kláštore si predstavujem menej zasahovaný ranami osudu, ako v iných životných formách. Ale - samozrejme to neviem - myslím si, že ani kláštor nie je od toho oslobodený.

Menej rán osudu - áno i nie. Je to takto: Neokúsim utrpenie ľudí z úplnej blízkosti. Ale na druhej strane sa dozvedáme o oveľa viac utrpeniach ľudí, pretože veľa je tých, ktorí sa nám so svojimi starosťami zdôveria a nás poprosia o modlitbu a útechu! A ešte jedno: Často vnímame, že máme účasť na utrpení sveta. Často je tu nejaká situácia, ktorá sa presne hodí k tomu, čo sa niekde vo svete deje. Naše povolanie je zastupiteľské: Boh nám zveruje, aby sme spoluniesli to, čo nesú druhí. Nie nadarmo popisuje sv. Klára naše povolanie ako: Byť pomocníčkou samého Boha a oporou krehkých údov svojej cirkvi... (V liste Anežke Pražskej).

fold faq

Nemajú rádové sestry nikdy pochybnosti? O sebe, o spolocenstve, o Bohu?

Každá, ktorá vstúpi rýcho zistí: Aj tu beží úplne normálny život - ľudský život, ktorý pred ničím nechráni. I tu sme vystavené vetru a počasiu "sveta" - takého, aký je, postavené mu zoči voči, postavené do neho. I tu teda platí: O vieru a o vzťah s Bohom sa starať. Dohodnuté časy modlitby sú k tomu v každom prípade veľmi veľkou pomocou

fold faq

Je to vlastne dovolené, mat´ v kláštore aj trochu osobného života, teda napr. cas cítat´, ucit´ sa, ucit´ sa cudzie jazyky... i ked´ z toho vlastne nikto nic nemá?

Osobný život je rovnako dôležitý, ako život v spoločenstve! Iba ten je schopný žiť v spoločenstve, ktorý znesie i samotu - a dokáže ju zmysluplne naplniť.
Samoštúdium je tiež dôležitým aspektom nášho spôsobu života. V našom kláštore preto vedieme dobrú modernú knižnicu so širokým výberom kníh. I znalosť rečí je veľkou výhodou! Sestry tak môžu udržiavať kontakty po celom svete a prekladať i dobrú odbornú literatúru františkánskej šprirituality. Sú dokonca i sestry klarisky, ktoré sa podieľajú na františkánskom výskume.

K aspektu, či z nejakej činnosti niekto niečo má...: Nie všetko, čo človek robí, musí mať nejaký účel! Jednoduché bytie stačí. Preto nemeriame naše činnosti, či sú spoločného, alebo osobného charakteru podľa úžitku. Tak má rovnakú "cenu" sestra, ktorá už "nič nerobí", ktorá musí byť dokonca opatrovaná a - áno, stojí i dosť veľa síl a peňazí... ako sestra, ktorá usilovne pracuje a veľa toho v spoločenstve unesie.

fold faq

Modlím sa rada... ale vel´a hodín strávit´nehybne sa modliac, to si neviem vel´mi predstavit´.

"Modlite sa neustále!" Vyzýva nás sv. Apoštol Pavol... ;-)

Je veľa všelijakých spôsobov, ako sa modliť, a má to veľký zmysel! Stáť, pokloniť sa, kľačať, sedieť v podrepe, sedieť, prechádzať sa... a i to sa strieda. Okrem toho sa modlitba "dávkuje". Modlíme sa 6-7 krát do dňa. Zmena prichádza i tým, že sa niečo modlíme spoločne, niečo osobne.

fold faq

Nie je to niekedy vel´mi nudné, svoj život (teda vel´mi vel´a rokov) strávit´"iba" modlením sa?

To bola jedna z vecí, pred ktorými som mala pred vstupom ja sama strach. Teraz som tu takmer 10 rokov a nenudila som sa ani jednu jedinú minútu! Túto skúsenosť majú i ostatné sestry. Akoto: Každý deň má svoju pevnú štruktúru - striedajú sa časy modlitby, pracovný čas a voľný čas. Je to spôsob života, ktorý sa praktizuje už vyše 1000 tisíc rokov a je vlastne veľmi zdravý. Ničoho nie je priveľa, nič nevyjde nakrátko. v tomto kolobehu sa skrýva i veľa kreativity, pretože sa vnútorný život človeka stáva veľmi aktívnym! Napr. časy mlčania umožnia veľmi čulý myšlienkový život.

fold faq

Cítim po istej dobe, že toto je moja cesta?

Na začiatku rehoľného života stojí dlhá cesta formácie. Som konfrontovaná sama so sebou, s mojím doterajším príbehom, s formou života tohto spoločenstva, so životom podľa evanjelia, s Bohom. Kráčajúc touto cestou cítím, či to je priestor, kde môžem žiť moje osobné povolanie, kde rastie moja láska, kde sa približujem sama sebe, kde nájdem Boha a on ma urobí šťastnou... kde ma spoznajú i moje spolusestry. V pozornom načúvaní sebe navzájom a Bohu príde ujasnenie. Potom som vyzvaná rozhodnúť sa a za svojim rozhodnutím stáť v dobrých i v zlých časoch...

fold faq

Je život v klauzúre t´ažký?

Sv. František hovorí záujemcovi: "Ak Ti to urobí dobre, tak príď!" Volím, čo zodpovedá hĺbke mojej bytosti, čo v mojom srdci naozaj chcem, kam ma volá a vedie moja túžba. Potom je Klauzúra miestom, kde smiem žiť moju lásku. Konám tak rada, ale niekedy to smie byť i ťažké. Odovzdanosť, ktorá vzrastá z mojej túžby obšťastňuje, ale i vyzýva.

fold faq

Aký proces predchádza prijatiu do Vášho rádu?

Každá cesta povolania je individuálna, preto je našou úlohou, toto povolanie spolu so záujemkyňou hľadať. Intenzívny kontakt je preto dôležitý. Vyjasneniu povolania pre obe strany slúži i ca 3-dňová návšteva nášho kláštora v hosťovskej izbe a minimálne jeden týždňový pobyt u nás v klauzúre. Kandidátka musí byť katolíčka, dobrého fyzického a psychického zdravia, schopná života v spoločenstve. Potrebuje mať výučný listm akebo uzavreté štúdium. So sebou by mala priniesť i ochotu zžiť sa s naším spoločenstvom a chcieť ho spoluvytvárať vo františkánskom duchu a otvorene sa nechať formovať v právý obraz samej seba. ;-)

fold faq

Akoto, že sa voláte Klarisky?

Naše celé meno znie: Chudobné sestry sv. Kláry. Sv. Klára nazývala svoje spoločenstvo jednoducho chudobné sestry. Po jej smrti sa k tomu dodalo: sv. Kláry. Skrátene a vlastne i bežne sa ale nazývame Klarisky.

fold faq

Aký zmysel má kontemplatívny spôsob života?

Základná otázka! nuž - najjednoduchšia odpoveď znie: Že necieli na nejaký účel. Našou formou života: všetko darujúc si nechať všetko darovať svedčíme o Božej márnotratnosti voči človeku. Hm - mám taký dojem, že by to bola dobrá téma do fóra!

fold faq

Život klarisiek - žeby i moje povolanie?

Keď jedna a tá istá myšlienka stále nejde z hlavy, a toľko veľa vecí okolo nej stratí zrazu svoj zmysel, keď ma stále viac priťahujú kostolné dvere a chcem sa ticho modliť, keď vo mne narastá túžba po niečom, čo nikde nenachádzam, keď objavím hranice materiálnej a ľudskej pomoci druhým a túžim milovať ešte viac... Nuž, tento "zoznam" sa môže tiahnuť ešte ďaleko! Neporozprávame sa radšej o tom?