Prečo žijeme v klauzúre?

Priestor stretnutia sa s Bohom a so svetom...

Klauzúra je priestor, ktorý sv. Klára a jej spolusestry utvárajú, aby sa stretli s Bohom. 

  • Priestor pre prijateľnosť, v ktorom sa Boh darúva
  • Priestor pre pozornosť, v ktorom Boh do nás vrastá
  • Priestor pre plodnosť, skrze ktorý Boh prichádza do sveta
  • Priestor bezbrannosti, v ktorom sa vystavujeme živému Bohu
  • Priestor spoločenstva, v ktorom sme spoločne na ceste.

Ale klauzúra, nech to znie akokoľvek prekvapivo, nie je len priestorom pre stretnutie sa s Bohom:

Byť otvorené pre Boha pre nás vždy znamená aj otvorenosť pre stretnutie sa s ľuďmi. Preto z nich mnohí prichádzajú k nám do kláštora so svojimi každodennými starosťami.

Tým, že svedčíme o nádeji, ktorá nás nesie, sprítomňujeme Krista vo svete, čím sa tak otvára priestor pre jeho uzdravujúce účinkovanie.

V modlitbe spolu a pre seba navzájom zotrvávame vo vzájomnej blízkosti.