Prečo žijeme podľa sľubov?

Klarisky žijú v chudobe, poslušnosti a bez manželstva.

Najhlavnejším pojmom klariskej spirituality je chudoba. Tým sa nemyslí bieda. Chudoba, ktorá znemožňuje plnohodnotný život nikdy nie je dobrá, ale reálne vo svete vždy existuje. Františkánsko-klariskou odpoveďou na ňu je vidieť v nej spôsob života samého Krista počas jeho života na zemi. Tak sa z nej stáva duchovné bohatstvo a v tomto zmysle i ideál hodný nasledovania.
Prakticky ho žijeme tak, že sa nezabezpečujeme. Naše kláštory nám zväčša nepatria, nemáme zamestnanie, za ktoré dostávame pevný plat, neusilujeme sa mať to, čo pre život potrebujeme, pod kontrolou. Týmto postojom akosi vyzývame Boha, aby sa o nás postaral tak, ako to Ježiš hovorí v evanjeliu: „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?“ (Mt6,26) A Boh sa stará – cez dobrých ľudí, ktorí sa nám odmenia za našu skromnú prácu, alebo nás podporujú z dobročinnosti. Je samozrejmé, že takto nemôžu žiť všetci ľudia. Každý z nás žije jeden kúsok evanjelia a spoločne ho žijeme celé.

Poslušnosť je predovšetkým vernosť nášmu povolaniu. Môže sa stať všeličo, čo sme si predstavovali inak, u každej jednej z nás, alebo v celom spoločenstve. Keď sme napr. museli opustiť náš kláštor, bola to výzva voči nám, aby sme ukázali, čo je nám vzácnejšie: Či vernosť voči nášmu povolaniu a nášmu spoločenstvu, alebo len tá vonkajšia forma, ktorá sa rozsypala.
Poslušnosť si darúvame i navzájom - v spoločnom konaní toho, čo je treba, čo je dobré, nutné a prospešné.

Žijeme bez manželstva - aby sme boli úplne otvorené pre Boha, aby sme boli preň priestorom, v ktorom môže prebývať a pôsobiť. Väčšinou to malé a tiché má schopnosť spôsobiť veľké zmeny. Príkladom je Mária, matka Ježiša, ktorá je nám predobrazom. Eine alte Kniebank

Ohne lebendige Beziehung mit Gott durch das Gebet ist das Leben nach den Gelübden sinnlos.

Wie ein Spiegelbild des Lichtes durch Fenster sind Gelübde Öffnungen, durch die Gott-Licht in unserer Seele seine Wohnung unter den Menschen finden kann.

Es gibt viele Zugänge zum Leben

Das Leben in den Gelübden öffnet einen spannenden Weg mit Jesus unter vielen Brüdern und Schwestern.