vonkajšia sestra
definition:Už sv. Klára spomína vo svojich spisoch "Mimo kláštora slúžiace sestry". Táto tradícia prežila až po dnešok a prevádza sa rozličnými spôsobmi... (Čítaj vias - klikni sem)

Prísne klauzúrové predpisy (sestry nesmú kláštor nikdy opustiť) platili už počas života sv. Kláry. Pápež Innocent III. chcel písnou organizáciou ženských spoločenstiev priniesť poriadok a prehľad v čase veľmi bujnejúcich nových spoločenstiev, ktoré sa snažili navrátiť sa k idálu chudoby a evanjelia. Aby sa táto klauzúra dala i dodržať, muselo sa určiť niekoľko sestier, ktoré vykonávali služby mimo klauzúry a mimo kláštore (vrátnica, zaobstarávanie potrebných vecí a pod). Tieto tzv. vonkajšie sestry neskladali sľub klauzúry. Časom sa táto forma osvedčila ako osobitné povolanie, avšak v niektorých oblastiach a v niektorých epochách sa i zvrátila: vytvorilo sa spoločenstvo v spoločenstve. Toto rozdelenie sa zosilnilo hlavne po reformách observancie v 16.-17. storočí. Vonkajšie sestry nemali okrem jedného roka noviciátu, ktorý museli stráviť v klauzúre, nijaký kontakt s klauzúrovými sestrami a naopak - neexistoval kontakt klauzúrových sestier s vonkajšími. Iba matka predstavená, ktorá viedla obe spoločenstvá, mala k vonkajším sestrám prístup a kontakt. Druhý Vatikánsky koncil zvolal k obnove rehoľného života a zrušil toto prísne delenie, pričom zostalo povolanie k vonkajšej sestre i naďalej zakotvené v našich konštitúciách (vysvetlenia k reguli). Dnes chápeme povolanie k službe na "otvorenej strane kláštora" ako presne také osobitné a jedinečné povolanie, ako je i povolanie stať sa klauzúrovou sestrou. Okrem rozdielu, že vonkajšie sestry neskľubujú klauzru a nemôžu byť zvolené do vedenia kláštora, sú bez výnimky plne integrované do kláštorného spoločenstva. Okrem toho smú raz do roka navštíviť na niekoľko dní príbuzných a smú sa i zúčastňovať nach cirkevných podujatiach a pod. Obe povolania sa navzájom dopĺňajú, slúžia si a darujú si jedno druhému ten priestor, v ktorom každé ako také môže byť žité s rozhodnosťou a autenticky.

back

show all entries