Ako sa modlíme?

Každý kruh má svoj stred

Podobne ako pre sv.Kláru a sv.Františka je pre nás slávenie svätej omše najintenzívnejšou formou stretnutia sa s Bohom. Z liturgie slova a sviatostí žijeme v jednote s Bohom a medzi sebou.

Liturgia na posvätenie času (breviár) je rovnako neoddeliteľne spojená s liturgickým životom sestier. Sedem krát do dňa prerušujeme všetko, čo práve robíme, aby sme sa spoločne modlili a aby sme si uvedomili Božiu prítomnosť v našom živote.

Popri siedmich hodinkách breviára a slávenia svätej omše je pre sestry veľmi dôležitá osobná modlitba a tiché rozjímanie, pretože každá z nás má svoj osobitý prístup a osobitné úmysly pri rozhovore s Bohom – a možno i On s ňou.