Čo je naším prameňom?

Krátky príbeh o dlhej ceste.

Klára a František sa chceli po dlhom odlúčení znova vidieť. Ale stretli sa pri jednom potoku, ktorý nebolo možné prebrodiť. Hľadali most, ale žiaden tam nebol. František zosmutnel, ale Klára bola vytrvalá.

Poďme popri potoku nahor, až k prameňu. Tam je voda plytká.“ Trvalo to hodiny. Ale radosť zo spoločného rozhovoru pomohla Františkovi a Kláre zdolať všetky prekážky. Napokon prišli ku prameňu potoka. Načreli dlaňami vodu z prameňa a  pili ju s veľkou chuťou.

Voda bola ako zrkadlo, v ktorom Klára a František uvideli svoj vlastný obraz. „Tak je to i v živote“, povedala Klára. „Sme pocestní – každý na svojej ceste. Ľudia nie sú na to stvorení, aby sa navzájom vlastnili a používali. Ľudia sú stvorení na to, aby spoločne našli svoj prameň. Ľudia sú stvorení, aby vychutnávali Boha.

Náš prameň