Prečo žijeme v spoločenstve?

Život v kláštore klarisiek je životom v spoločenstve:

  • v spoločenstve viery, ktoré kladie veľmi konkrétnu otázku: Ako stretávame Boha v našich spolusestrách?

  • v spoločenstve života, v ktorom sme si navzájom oporou, ale i príležitosť pre vzájomné formovanie a dozrievanie v láske

  • v spoločnstve nádeje, ktoré nám pomáha prekonať i časy, keď sa zdá byť Boh ďaleko

  • v solidárnom spoločensve, ktoré nám skrze odpúšťanie umožňuje zmieriť sa navzájom i samé so sebou.

  • v každodennom spoločenstve, v ktorom rady žijeme a v ktorom zdieľame našu radosť zo života.