Kde stojíme

Rodinný album

V priebehu stáročí vznikla celosvetová františkánska rodina, ktorá je spoločne na ceste vo veľkej rôznorodosti.

Z prvej regule zostavenej Františkom v r. 1209 pre seba a svojich bratov vznikol prvý rád. Františkáni, Kapucíni a Minoriti.

1212 zostavil František tzv. "forma vivendi" (spôsob života), ktorú Klára začlenila do svojej regule z r. 1253. K tejto sa vzťahuje druhý rád: Klarisky, Klarisky kapucínky, Urbanistky, Klarisky od večnej adorácie a iné...

K Františkovi sa vzťahuje i tretí rád (terciári) – hnutie mužov a žien vo svete. K nemu patria Františkánky, anglikánski Františkáni a evanjelickí terciári.