O milosti pracovať...

"Sestry, ktorým dal Pán milosť pracovať, nech pracujú, a to verne a oddane..." píše sv. Klára v Reguli.

- Druh našej práce je dostatočne kreatívny, aby práca prinášala naplnenie, zároveň je však i prispôsobený kontemplatívnemu spôsobu života.

A tak neuháša ducha modlitby a odovzdanosti, ktorému majú ostatné časné veci slúžiť... (sv. Klára)

Pracovné úlohy vznikajú podľa nadania jednotlivých sestier. Toho času je to služba v liturgii, v kontakte s ľuďmi, ktorí sú s nami v spojení, za šijacim strojom, v službe chorým sestrám. Naše spoločenstvo sa rozhodlo pre aktívnu účasť na internte, aby nás mohli nájsť ľudia, ktorí potrebujú našu službu modlitby a ktorých potrebuje naše povolanie.