Pôstne obdobie

Vitajte na stránke klarisiek z Paderbornu, spoločenstva chudobných sestier sv. Kláry z Assisi.

V pôstnom období sa chceme viac stíšiť. Je to čas, v ktorom sme pozvaní si v tichu a modlitbe nechať od Boha darovať to, čo skutočne potrebujeme - načúvajúc mu porozumieme i viac sebe samým... Nech je tento čas pre nás požehnaným!Hľadaj