Holy sheep

V povolaní sa všetko točí okolo túžby. Ona nám pomáha dozrieť k odovzdanosti. Ježiš je niekto, kto nás nikdy nesklame - a kvôli nemu sa oplatí prekonať všetky prekážky. "Jeho láska je nevýslovná". Sv. Klára


Povolanie ako dobrodenie

"Medzi všetkými dobrodeniami, ktoré sme od nášho štedrého darcu, Otca milosrdenstva, prijali a každodenne prijímame a za ktoré slávnemu Otcovi máme osobitne ďakovať, je aj dobrodenie nášho povolania, za ktoré sme mu o to viac zaviazané, o čo je dokonalejšie a väčšie. Preto píše apoštol: Poznaj svoje povolanie. Sv. Klára


Povolanie: Láska

Treba rozlišovať medzi formou a obsahom povolania. Forma (spôsob života) pomáha obsahu povolania. Sv. Terézia z Lisieux našla svoje vnútorné a vlastné povolanie. Vyjadrila ho jednou vetou: Mojím povolaním je láska!


Povolanie-určenie

Želaní, plánov, nápadov, projektov, požiadaviek, činností môžeš mať veľa. "Povolanie nie je to, čo chceš, ale to, pre čo si sa narodil". Myšlienka z filmu Kardinál.


Naspäť k Video

Naspäť k povolaná