Klára von Assisi

Krátky portrét sv. Kláry z Assisi.

 

 

 


Clarae Claritas - CD-Tip

Choralschola Inštitútu pre cirkevnú hudbu a organ univerzity umenia v Gráci pod vedením Franza Karla Praßla vydala v júli 2010 CD-čko: Clarae Claritas: Ofícium a omša na slávnosť svätej Kláry z Assisi z kláštora františkánov v Gráci. Vo videu si môžete vychutnať 1. antifónu "Iam Sanctae Clarae claritas" z 1. vešpier na slávnosť sv. Kláry. Kontakt pre objednávky je prelinkovaný v tomto riadku.


Vešpery k úcte sv. Kláry

11. Augusta slávime každoročne slávnosť sv. Kláry, zakladateľky nášho rádu. Od roku 2012 je to presne 800 rokov odkedy Klára nasleduje chudobného Krista a začína svoj nový život v kláštoríku sv. Damiána. Vešpery k úcte sv. Kláry pozývajú svojimi krásnymi textami a melódiami zažiť seba samú či seba samého ako malú Božiu rastlinku, ktorá je ním povolaná s láskou.


Film o Františkovi a Kláre

Talianska filmová spoločnosť LUX a televízia RAI natočila v roku 2009 nový film o našich dvoch svätých z Assisi: František a Klára. Réžia: Fabrizio Costa (Pozor, nepomýliť si ho s Filmom František od spoločnosti Lux, s.r.o)

Je to prvý film, v ktorý sa zakladá na skutočnej histórii a očividne na jeho tvorbu vplýval i široký výskum okolo sv. Františka a Kláry, ktorý v posledných desaťročiach doslova prekvitá. Klára tu konečne nevystupuje ako Františkov tieň. Ich životné cesty sa vo filme rozvíjajú paralelne, pokým ich cesta neprivedie na spoločný chodník. Film je veľmi odporúčaniahodný. Na YouTube som nenašla slovenskú verziu, ale film som videla už i v Slovenčine, vydalo ho Vydavateľstvo Don Bosco v Bratislave. Predchuť a i atmosféru filmu môžem predstaviť už prvou scénou: František a Klára kráčajú symbolicky po lúke, Klára vkladá svoje nohy do odtlačkov stôp sv. Františka. On sa otočí a spýta sa Kláry: "Nasleduješ moje stopy?" Klára odpovedá so žiarivou tvárou: "Nie, prehlbujem ich."


1. list sv. Kláry Anežke Českej

(Prameň ku všetkým 4. listom: Poznámky z prednášok od O. Dr. Johannesa-Baptista Freyera, OFM

Všetky listy majú jasnú štruktúru. Pozostáva z rovnakých elementov:

1.) Cieľ - každý list udáva, čo je jeho cieľom

2.) Podmienky pre dosiahnutie tohto cieľa

3.) Pomôcky na dosiahnutie cieľa a splnenie podmienok

4.) Výsledok, ovocie, ktoré vznikne, keď sa niekto o ten cieľ pokúša.

1. LIST: Od dobrého k lepšiemu (napísaný na Turíce 1234) ...Čítaj ďalej...

 


2. List Kláry Anežke Pražskej

 2. LIST: Účasť na živote Krista (Napísaný medzi rokmi 1234-1238)

1.) Po spomenutí na veľký cieľ: Nový krok: 2. Účasť na Kristovom živote cez napodobňovanie (Immitatio)

2.) Pohŕdať svetskou slávou a cťou. (Podmienka sa stupňuje)

...Čítaj ďalej...


3. list sv. Kláry sv. Anežke Pražskej

3. LIST: Niesť Krista v materskom lone (1238 - datovaný na základe udaného roku, žiaľ nevieme presne, kedy bol vtedy začiatok roka, pretože každé slobodné mesto dátovalo začiatok roku podľa dátumu založenia mesta)

1.) Niesť Krista v materskom lone. To je spojené s nasledovným: Duša sa stane príbytkom Božím a vrcholí v zabývaní Najsv. Trojice.

Teológia vzájomného zabývania sa:

1. Rozjímať Najsv. Trojicu: Syn úplne prebýva v Otcovi, Otec úplne v Synovi a Sv. Duch obsiahuje toto prebývanie.

...Čítaj ďalej...4. List sv. Kláry Anežke Pražskej

4. LIST: Sväté spoločenstvo (1253)

1.) Agnes je nevestou baránka (všimnime si pritom slovnú hru mien Agnes - Agnus)

2.) Opustiť márnivosť sveta

3.) Zrkadlo - ale teraz má v ňom byť viditeľný Ježiš - a síce zavesený na kríž.

...Čítaj ďalej...


Tranzitus sv. Kláry

Každoročne slávime v predvečer slávnosti sv. Kláry jej prechod (tranzitus) z pozemského do večného života. V pobožnosti, ktorú väčšinou integrujeme do vešpier alebo kompletória si pripomíname nielen posledné hodiny života sv. Kláry, ale i jej celoživotnú cestu. Text tranzitusu zostavujeme približne každé 2 roky nanovo, tak prináša táto pobožnosť vždy iné aspekty jej života do popredia. V tichosti ukončíme deň, ktorý prechádza do radostného rána slávnosti sv. Kláry 11.8.

I nás samých očakáva tranzitus. Aby sme ho mohli prijať vďačne a odovzdane, nech nám Boh pomôže dozrievať, ako to urobil i v živote sv. Kláry. 


In der Balance - v rovnováhe

Text In Trutina (v rovnováhe) pochádza z pera anonymného básnika z jedného hornobavorského kláštora z r. 1803. V kompozícii od Carla Orffa Carmina Burana presvedčí svojou hlbokou krásou. Zaiste ho môžeme vložiť i do úst sv. Kláry...Klára z Assisi - Portrét


Clarae Claritas - CD


Vešpery k úcte sv. Kláry


František a Klára - film 20091. List Kláry Anežke Českej


2. list Kláry Anežke Českej


3. list Kláry Anežke Pražskej


4. list sv. Kláry Anežke Pražskej


Slávnosť Tranzitusu sv. Kláry - zostrih


V rovnováhe