Františkánska cesta

Ako Klarisky patríme do františkánskej rodiny, ktorá počas 800 rokov svojej existencie získala už mnoho odtieňov. Vznikli rozličné vetvy, ktoré rastú z toho istého koreňa. (Viac sa dozviete tu.) Františkánska spiritualita je kristocentrická. Kristus je povolaním františkánskeho človeka. Kontempluje ho v jasličkách - ako sa Boh stáva rovným človeku - malým, aby ho obdaroval všetkým - sebou samým. A vciťuje sa do utrpenia Krista na kríži - aby zažil nekonečnosť Božej lásky. Keď sa človek bribližuje k Bohu, koná Boh to isté. Tretím krokom je stretnutie v kontemplácii, vychutnanie osláveného, zmŕtvychvstalého - živého Krista v jeho prítomnej úplne osobnej láske ku človeku.