Byť si navzájom oporou.

Sv. Klára vníma svoje povolanie - odovzdanosť Bohu - v službe ľuďom. "Pokladám ťa za pomocníčku samého Boha a za oporu krehkých údov jeho nevýslovného tela", píše Anežke Pražskej. Je to pokračovanie povolania samého Ježiša. A ako je Ježiš zrkadlovou plochou, v ktorej môžeme uvidieť Boha, sme i my zrkadlom pre ostatných ľudí, v ktorom môžu uvidieť Ježiša.


Čo je zadarmo, žije z milodarov.

Modlitba je darom svetu a ľuďom. Dávame jej veľa priestoru v našom každodennom živote. Pretože je nezaplatiteľná, sme odkázané na milodary. Zažite silu modlitby a ak chcete, podporte nás. Ďakujeme!

 BIC: GENODEM 1 BKC (Bank für Kirche und Caritas-Paderborn)

IBAN: DE 73 4726 0307 0016 2501 00

Konto-Nr.: 16 250 100

BLZ: 472 603 07